Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Rotterdam.
Op verzoek zal een exemplaar van deze algemene voorwaarden als softcopy beschikbaar worden gesteld.